Alles over lid worden

Lees hier de algemene informatie over onze beroepsvereniging

Let op!

  1. Op deze pagina staat de regeling voor registratie zoals die op dit moment geldt. Mogelijk vinden hier begin 2022 wijzigingen in plaats. De reden is dat de VMBN bezig is met het inrichten van een onafhankelijk Kwaliteitsregister voor VMBN categorie-1 mindfulnesstrainers. Kijk dus regelmatig op deze webpagina voor de meest actuele informatie!
  2. Als je lid wilt worden van de VMBN, volg dan een door de VMBN-geaccrediteerde opleiding tot mindfulnesstrainer. Mocht je toch anders besluiten, kijk dan goed naar de voorwaarden voor lidmaatschap, want op grond daarvan beoordelen we of je lid kunt worden. Let op: sommige niet-geaccrediteerde opleidingen melden ten onrechte dat hun opleiding opleidt tot door de VMBN gecertificeerd trainerschap.

Wat doen wij voor leden?

Alle leden in categorie 1 en 2 worden opgenomen in ons online trainersbestand met voor elk een eigen profielpagina. Dit biedt de mogelijkheid om uw eigen trainingsaanbod beter vindbaar te maken. Je kunt gebruik maken van ondersteuning bij het voldoen aan de AVG. Daarnaast bieden we een aantal documenten aan, zoals standaard Algemene voorwaarden. Verder bieden wij verschillende mogelijkheden tot netwerken, organiseren we ledendagen en bieden wij na- en bijscholingsopties aan. Voor alle leden is er de mogelijkheid gebruik te maken van het collectieve lidmaatschap van ZZP Nederland, voor services (o.a. verzekeringen) en informatie over ondernemerschap, en belangenbehartiging in Den Haag.

Meer informatie  en aanmelden het collectief lidmaatschap / Informatieblad van ZZP Nederland / brochure ZZP Nederland

Wat verwachten wij van leden?

De VMBN vindt het belangrijk dat mindfulnesstrainers goed en gedegen zijn opgeleid in het geven van de training en dat zij daarnaast zelf ruime ervaring hebben in het beoefenen en toepassen van mindfulness in hun eigen leven. De VMBN verwacht van haar trainers dat ze op die manier mindfulness belichamen en vanuit eigen ervaring de mindfulness-based programs overbrengen op anderen.

De drijvende kracht achter onze vereniging is de inzet van onze leden. Wij groeien snel en daarom zijn we altijd op zoek naar mensen die een bijdrage willen leveren aan een commissie.

Lees meer over actief zijn binnen de VMBN.

Criteria en scholing

De meeste VMBN-leden zijn categorie-1-gecertificeerd. Om categorie-1-lid te kunnen worden moet u één van de door de VMBN geaccrediteerde opleidingen tot mindfulnesstrainer MBSR of MBCT hebben gevolgd. Heeft u een ander opleidingstraject gevolgd? Dan kunnen wij uw aanvraag voor een categorie 1 lidmaatschap op dit moment helaas niet in behandeling nemen. Als u hier vragen over heeft kunt u contact opnemen met de toelatingscommissie. Mogelijk komt u wel in aanmerking voor het categorie 2 lidmaatschap, zie hiervoor de lidmaatschapscriteria.

Kijk hier voor alle opleidingscriteria

Aanvullende scholing en bijhouden praktijkervaring

Van categorie-1-trainers wordt verwacht dat zij zeven dagen per twee jaar aanvullende scholing volgen en per jaar minimaal twee MBSR- of MBCT-trainingen geven.

Kosten lidmaatschap

Eenmalig € 50 inschrijfkosten (geen restitutie mogelijk).

De jaarlijkse contributie bedraagt in 2021 € 175 voor categorie 1 en 2 (50% van het jaarbedrag bij aanmelding na 1 juli). Aspirant-leden betalen € 45 per jaar.
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Opzeggen kan tot uiterlijk 4 weken voor afloop van het kalenderjaar (dus vóór 1 december).

Aanmelden als lid – wat moet u doen?

  • Vul het aanmeldformulier in
  • Upload direct de gevraagde documenten en certificaten van de voor lidmaatschap relevante gevolgde opleidingen of cursussen
  • Wij sturen u een bevestigingsmail met informatie over de verdere registratieprocedure en een factuur ad. € 50 voor de inschrijfkosten met het verzoek de kosten over te maken.
  • Nadat uw inschrijfgeld door de VMBN is ontvangen, wordt uw aanmelding in behandeling genomen. De toelatingscommissie bepaalt op basis van o.a. uw gevolgde opleiding(en) en ervaring in welke categorie u ingedeeld wordt.

Wij streven ernaar om uw aanmelding binnen zes weken af te handelen. U ontvangt hierna een welkomstbrief met informatie over de lidmaatschapscategorie waarin u bent ingedeeld. Ook krijgt u na afronding van de aanmeldingsprocedure inloggegevens voor het besloten gedeelte van de website. Van leden categorie 1 en 2 worden de praktijkgegevens getoond op het openbare gedeelte van de website.