Alles over lid worden

Lid worden van de VMBN

Ben je geïnteresseerd om je als lid aan te sluiten bij de VMBN? Natuurlijk wil je eerst precies weten wie we zijn. Lees hier de algemene informatie over onze beroepsvereniging.

Op deze pagina staat de regeling voor registratie als lid zoals die op dit moment geldt. Waarschijnlijk wordt deze regeling in de loop van 2022 gewijzigd. De reden is dat de VMBN bezig is met het inrichten van een landelijk Kwaliteitsregister voor mindfulnesstrainers. We doen dat samen met vertegenwoordigers van de door de VMBN geaccrediteerde opleidingen. Kijk dus regelmatig op deze webpagina voor de meest actuele informatie!

Wat doen wij voor jou als lid?

 • We bieden je mogelijkheden tot netwerken met collega’s, bijvoorbeeld tijdens de ledendagen, in thema-gerichte bijeenkomsten (Ontmoetingen) en in onze besloten groepen op de social media.
 • We organiseren webinars en ledendagen met interessante workshops en lezingen.
 • We behartigen je belangen. Bijvoorbeeld door het op de kaart zetten van mindfulness in de maatschappij (in het veld van onderwijs, gezondheidszorg e.a.) en door bij zorgverzekeraars te lobbyen voor vergoeding aan deelnemers van je trainingen.
 • In het ledendeel van de website vind je o.a. ondernemersinformatie, zoals bijvoorbeeld over de AVG en andere relevante regelgeving, vergoedingen door zorgverzekeraars en een voorbeeld van Algemene voorwaarden. Voor alle leden die zzp’er zijn, is er de mogelijkheid gebruik te maken van het collectieve lidmaatschap van ZZP Nederland, waar je terecht kunt voor services (o.a. verzekeringen) en informatie over ondernemerschap en belangenbehartiging in Den Haag.
 • Verder krijg je een eigen profielpagina in ons online trainersbestand. Dit maakt jouw praktijk en je eigen trainingsaanbod beter vindbaar. Organiseer je een bijzondere mindfulnessactiviteit? Die mag in de openbare agenda. Of heb je aanbod dat kan bijdragen aan verdieping en verbreding van het beroep van mindfulnesstrainer? Daarvoor hebben we (onder voorwaarden) de voor leden toegankelijke nascholingsagenda.

Wat verwachten we van leden?

De VMBN vindt het belangrijk dat mindfulnesstrainers goed en gedegen zijn opgeleid in het geven van de training en dat zij daarnaast zelf ruime ervaring hebben in het beoefenen en toepassen van mindfulness in hun eigen leven. De VMBN verwacht van haar trainers dat ze op die manier mindfulness belichamen en vanuit eigen ervaring de mindfulness-based programs overbrengen op anderen. Het VMBN-lidmaatschap geeft daarmee cursisten en zorgverzekeraars vertrouwen in je vakmanschap.

De drijvende kracht achter onze vereniging is de inzet van onze leden. Wij groeien snel en daarom zijn we altijd op zoek naar mensen die een bijdrage willen leveren aan een commissie of werkgroep .

Benodigde scholing en ervaring

De meeste VMBN-leden zijn categorie 1-geregistreerd. Een categorie 1-lid moet een door de VMBN geaccrediteerde opleiding tot mindfulnesstrainer MBSR of MBCT hebben gevolgd. Heb je een ander opleidingstraject gevolgd en heb je hier vragen over, neem dan contact op met de toelatingscommissie via info@vmbn.nl. Mogelijk  kom je wel in aanmerking voor het categorie 2-lidmaatschap, zie hiervoor de lidmaatschapscriteria.

Kijk hier voor alle lidmaatschapscriteria.

Aanvullende scholing en bijhouden praktijkervaring

Van categorie 1-trainers verwachte we dat zij per twee jaar zeven dagen aanvullende scholing volgen en per jaar minimaal twee MBSR- of MBCT-trainingen geven.

Kosten lidmaatschap

 • Eenmalig € 50 inschrijfkosten (geen restitutie mogelijk).
 • De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering. Voor 2022 bedraagt deze € 175 voor categorie 1 en 2 (bij aanmelding na 1 juli: 50% van het jaarbedrag).

Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Opzeggen kan tot uiterlijk 4 weken voor afloop van het kalenderjaar (dus vóór 1 december).

Ja, ik wil me aanmelden als lid!

Fijn, we nodigen je van harte uit. Wat moet je doen?

 • Vul het aanmeldformulier in.
 • Upload tegelijk de gevraagde documenten en certificaten van de voor lidmaatschap relevante gevolgde opleidingen of cursussen.
 • Wij sturen een bevestigingsmail met informatie over de verdere registratieprocedure en een factuur ad. € 50,- voor de inschrijfkosten met het verzoek de kosten over te maken.
 • De toelatingscommissie bepaalt op basis van o.a. de gevolgde opleiding(en) en ervaring in welke categorie je ingedeeld wordt.

Wij streven ernaar om de aanmelding binnen zes weken af te handelen. Hierna ontvang je een welkomstbrief met informatie over de lidmaatschapscategorie waarin je bent ingedeeld. Ook krijg je dan je profielpagina op de website en de inloggegevens voor het besloten gedeelte van de website.