18 september, 2020

Corona informatie – update 18-09-2020

September 2020      

Sinds 1 juli zijn de regels in verband met het corona virus verruimd. Door het toenemende aantal besmettingen is het van belang goed op de hoogte te zijn van de geldende richtlijnen. Lokaal kunnen extra maatregelen van toepassing zijn. Informeer daarom bij je gemeente of er lokale beperkingen zijn. Houd te allen tijde het landelijke en lokale nieuws in de gaten.

Zowel op individuele als op groepstrainingen zijn de richtlijnen voor (para)medische contactberoepen van toepassing. Het is van belang er nota van te nemen dat het beleid kan veranderen. Daarmee is het protocol een momentopname. Wij zullen de informatie bijwerken als daar aanleiding toe is.


Aanvulling 13 oktober 2020:

Uit gesprekken van de VMBN met het RIVM en het ministerie van VWS blijkt dat ook daar GEEN duidelijkheid bestaat onder welke beroepsgroep/activiteit mindfulnesstrainingen vallen. Wat hieronder staat (informatie en protocol) is dan ook onze interpretatie van de regels en adviezen.

Blijf daarnaast altijd je eigen verstand gebruiken!


 

Onderaan dit artikel staat ook nogmaals ter informatie de corona-update die in juni werd bijgewerkt.

Mindfulnesstrainingen vallen onder de contactberoepen. Hiervoor gelden extra aandachtspunten:

 • De gezondheidscheck is vereist, voorafgaand aan elke training. Als één van de vragen uit de gezondheidscheck met ja wordt beantwoord, dan mag die persoon niet deelnemen aan de training!
 • Houd het consult/de dienst, waarbij het niet mogelijk is om anderhalve meter afstand te houden, zo kort mogelijk. Bewaar zoveel mogelijk afstand.
 • Plan de beroepsactiviteiten zo dat er altijd zo min mogelijk contact tussen cliënten onderling is.
 • Maak na ieder klantcontact de materialen, instrumenten en meubilair in de behandelruimtes schoon, zoals stoel, oefenmateriaal en onderzoeksbank.

Belangrijk: cliënten die in een COVID-19 risicogebied zijn geweest, moeten in quarantaine en mogen dus niet deelnemen aan een training, ongeacht of zij klachten hebben of niet. Iemand die in een risicogebied is geweest moet zich laten testen. Men mag uit quarantaine als men 3 dagen na de testafname geen klachten heeft die bij COVID-19 passen en de test negatief is. De GGD geeft aan geteste personen aan wanneer dit precies is. 

Algemene richtlijnen voor binnen

Borg dat iedereen anderhalve meter afstand kan houden van elkaar. De volgende uitzonderingen zijn van toepassing.

 • Jongeren tot en met 17 jaar hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden;
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven daarnaast geen anderhalve meter afstand te houden tot anderen;
 • Personen die tot één huishouden/gezin behoren hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden.

Op https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/adviezen-werk-vrije-tijd/generiek-kader-coronamaatregelen staan de maatregelen die je kunt treffen om ervoor te zorgen dat men afstand van elkaar kan houden. Ook vind je op deze pagina o.a. de hygiënemaatregelen, informatie over het maximum aantal bezoekers in een ruimte, ventilatie en risicogroepen.

Ventileren

Het blijkt noodzakelijk om goed te ventileren om overdracht van luchtweginfecties (zoals COVID-19) zo veel mogelijk te voorkomen. Ventilatoren of airco’s verversen geen lucht, maar verplaatsen deze alleen. Je kunt deze daarom beter niet gebruiken. Richtlijnen en adviezen van het RIVM ten aanzien van ventilatie vind je op: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ventilatie

 


Protocol voor het geven van mindfulnesstrainingen in groepsverband – bijgewerkt 30 juni 2020

Alle trainingen en retraites met overnachten zijn weer mogelijk. Het aantal deelnemers is niet beperkt, maar er moet voldoende tussenruimte (1,5 meter) tussen de deelnemers zijn (dus geen fysiek contact mogelijk) en een ieder moet vrij zijn van coronasymptomen. Neem de vragen uit de gezondheidscheck standaard mee in je intakes en blijf je houden aan de algemene afspraken van de overheid en de verdere corona maatregelen, inclusief de meldingsplicht totdat deze vanuit de overheid worden opgeheven.

Zowel de trainer als de groepsleden hebben een verantwoordelijkheid jegens de groep om het te melden als er gedurende de training/retraite klachten ontstaan. Mochten coronasymptomen bij een deelnemer ontstaan, dan ben je verplicht deze deelnemer naar huis te sturen.

Algemene afspraken van de overheid die langere tijd gelden
Thuiswerken blijft de norm, evenals 1,5 meter afstand houden, vaak handen wassen, in je elleboog hoesten en niezen, papieren zakdoekjes gebruiken en daarna direct weggooien, geen handen schudden, en thuis blijven bij klachten. Bijzondere maatregelen: Lokaal kunnen er andere regels gelden of beperkingen zijn. Neem vooraf contact op met je gemeente om hiernaar te informeren. Verdere corona maatregelen zijn:

 • neem voor deelname bij je cliënt/deelnemer altijd de gezondheidscheck af (zie verderop). Doe dit voorafgaand aan elke training.
 • je cliënt/deelnemer vragen eigen materiaal (matjes, handdoeken etc.) mee te nemen
 • voorafgaand aan de les/sessie handen wassen met water en zeep;
 • voorafgaand aan de les/sessie de praktijkruimte luchten en zowel je praktijkruimte als al het materiaal dat jij gebruikte desinfecteren;
 • handschoenen en mondkapjes kun je dragen maar zijn niet verplicht;
 • je houden aan de algemene afspraken van de overheid (zie hierboven).

Meldingsplicht!!

Door deel te nemen aan een door jouw georganiseerde activiteit verplicht de deelnemer zich te allen tijde om, indien bij hem of haar binnen 2 weken na afloop van jouw activiteit COVID-19 wordt vastgesteld, dit bij jou te melden! Jij bent op jouw beurt verplicht om dit bij eventuele andere deelnemers aan jouw activiteit ook te melden.

 

Gezondheidscheck

Je bent verplicht om bij je cliënt een gezondheidscheck af te nemen door telefonisch de volgende vragen te stellen:

 • Heb jij of heeft iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad?
 • Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, (neus)verkoudheid, niezen, keelpijn, kortademigheid of benauwdheidsklachten?

Deze twee vragen dien je vooraf aan elke les/sessie te herhalen. Als op beide vragen met nee beantwoord is, kun je aan de slag. Indien je merkt dat je cliënt gedurende de sessie coronasymptomen vertoond, ben je verplicht je cliënt naar huis te sturen. Mensen ouder dan 70 jaar met een kwetsbare gezondheid wordt sowieso aangeraden om voorlopig zoveel mogelijk thuis te blijven.

Informatie over veilig trainen

Uitgebreide informatie met video’s over veilig trainen kan je vinden op https://nobtra.nl/corona-nieuws/protocol-veilig-trainen