22 januari, 2022

De grondlegger van mindfulness overleden – ‘No coming, no going’

Zenmeester en vredesactivist Thich Nhat Hanh (‘Thay’) bracht het Westen de ‘mindfulness’. Gisteren overleed deze bijzondere mens, hij werd 95 jaar oud. De drie woorden die hij de wereld nalaat: vrede, mindfulness en compassie.

Ieder die hem kent, noemt hem ‘Thay’, leraar. Thay ontwikkelde en populariseerde de ‘mindfulness’, samen met wetenschapper Jon Kabat-Zinn. Zoals Marije van Beek zegt in Trouw: “Hanh haalde het boeddhisme uit de tempel en bracht het de wereld in. (…) Maatschappelijke actie was in zijn visie een logisch gevolg van het boeddhisme.” Behalve voor vrede en compassie maakte Hanh zich ook hard voor het klimaat.

In 1966 ontmoette Thay Martin Luther King. Die was zo onder de indruk, dat hij Thay kort daarna nomineerde voor de Nobelprijs voor de Vrede: “Als zijn ideeën over vrede zouden worden toegepast, dan zou dat een monument zijn voor de oecumene, voor broederschap over de hele wereld, en voor de hele mensheid.” 

Met elkaar gaan we verder met wat Thay ons leerde: vrede te brengen in de wereld, met mindfulness en compassie.

Marije van Beek eert Thich Nhat Hanh met een mooi In memoriam in Trouw

Bron: Thich Nhat Hanh, monnik en vredesactivist, bracht het boeddhisme de wereld in. Trouw, 22 januari 2022

Walk With Me

Documentaire over Thich Nhat Hanh

Walk with me

A Sacred Moment

Overweging door Brother Phap Ung, Plum Village, Frankrijk

Generating a Collective Energy of Mindfulness

Brother Pháp Hữu, Plum Village, Frankrijk