20 mei, 2019

Mindfulness en Waardig en Vitaal Ouder Worden

In 2050 jaar zal het aantal mensen ouder dan 60 jaar op de wereld zijn verdubbeld ten aanzien van nu. Van de kinderen die nu geboren worden zal 50% ouder worden dan 100 jaar.

Dit maakt dat we als maatschappij de verantwoordelijkheid hebben ons bezig te houden met de vraag hoe we op een zo goed mogelijke manier ouder kunnen worden. Zowel kwaliteit van leven en waardevol ouder worden, als ook het betaalbaar en toegankelijk houden van de gezondheidszorg zijn maatschappelijk en politiek relevante issues. 

Dinsdag 14 mei organiseerde The Mindfulness Initiative UK een invitational in het Britse Parlement over de rol van mindfulness in de context van de steeds ouder wordende bevolking. Aanwezig waren onder andere vertegenwoordigers van meer dan 20 universiteiten en meer dan 20 parlementsleden. Ook de Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland en Vlaanderen (VMBN) was op uitnodiging aanwezig. 

Keynote sprekers waren onder andere Dr. Eric Loucks (PhD, Associate Professor Epidemiology, Behavioral and Social Sciences and Medicine Director Brown University) en Dr. Dr. Antoine Lutz, (director of research at the French Medical Research Institute).

Mindfulness - Vitaal ouder worden

Links in beeld: Jamie Bristow, Director The Mindfulness Initiative UK

Zij presenteerden veelbelovende onderzoeken naar het effect van mindfulnesstraining op het vertragen van processen van het verouderende brein. 

De vier achterliggende mechanismen die genoemd werden waren: 

  • versterken van focus
  • toename (en verminderde afname) plasticiteit van limbisch systeem (hippocampus)
  • toename activiteit telomeren 
  • vermindering van angstgevoelens, piekeren en distress. 

Mindfulness-based programs lijken hiermee een interessante en kosteneffectieve interventie voor onder andere voorkomen en verminderen van:

  • Depressieklachten
  • Slaapstoornissen
  • Pijnklachten
  • Geheugenstoornissen
  • Dementie

Verder wetenschappelijk onderzoek is nodig. Genoemd werd enkele malen de uitdaging om wetenschappelijk onderzoek naar mindfulness-based interventies gefinancierd te krijgen. De farmaceutische industrie – een belangrijke financier in het medische domein- heeft immers geen financieel belang in deze. 

De VMBN zal de dialoog voortzetten rondom dit thema met de politiek, TNO leefstijlgeneeskunde en zorgverzekeraars, als ook met mogelijke fondsen voor financiering van onderzoek op het gebied van mindfulness-based interventies.

En mochten vertegenwoordigers van de farmaceutische industrie op grond van ethische en maatschappelijk betrokkenheid aan willen sluiten, dan heten wij ze uiteraard meer dan welkom!

Barbara Doeleman-van Veldhoven (namens het bestuur VMBN)