30 november, 2018

Onderzoek MBSR bij hart- en vaatziekten van start

Het is dr. Ellen Rouwet, vaatchirurg in het Erasmus MC, gelukt om voor haar onderzoek de crowdfundingsubsidie van de Hartstichting te verwerven. In totaal een mooi bedrag van 60.000 euro, de helft door crowdfunding, de helft van de Hartstichting.

Door deze subsidie kan Ellen haar onderzoek naar de toegevoegde waarde van MBSR bij patiënten met een hart- of vaatziekte gaan uitvoeren.

Het primaire doel van de studie is om te onderzoeken of MBSR (als aanvulling op de reguliere behandeling) de kwaliteit van leven verbetert ten opzichte van alleen reguliere behandeling bij patiënten met perifeer vaatlijden of ischemisch hartlijden.

Naast de kwaliteit van leven zal ook de mate van stress, depressie en angst worden gemeten, evenals bloeddruk, BMI en cholesterol (risicofactoren voor hart- en vaatziekten) en het cortisolgehalte in het hoofdhaar (als maat voor chronische stress). Het onderzoeksprotocol voor de trial ligt nu ter toetsing bij de medisch-ethische commissie en naar verwachting gaat de inclusie van patiënten in november van start in samenwerking met het Catharina Ziekenhuis Eindhoven en het Máxima Medisch Centrum Veldhoven.

Meer informatie over het onderzoek