24 mei, 2022

Reglementen kwaliteitsregister goedgekeurd

kwaliteitsregister aangenomen

Tijdens de ALV op 24 mei werd door de leden gestemd over de reglementen voor het kwaliteitsregister. Een traject waar we al verschillende jaren mee bezig zijn. Een onafhankelijk kwaliteitsregister is van belang om de kwaliteit van onze beroepsgroep te garanderen! Een kwaliteitsregister waarborgt niet alleen wat je tot nu toe hebt gedaan, maar ook dat je dit in de toekomst kan blijven waarmaken. Dat is van belang voor deelnemers en voor zorgverzekeraars om zéker te weten dat het goed zit met de kwaliteit, dat het wetenschappelijk onderbouwd is én gecontroleerd wordt.

We zijn blij en trots dat alle reglementen met grote meerderheid zijn aangenomen. De leden van de VMBN gáán voor kwaliteit!

Er volgt uiteraard nog een verslag van deze ALV, maar de uitslag van de stemming geven we je alvast:

Het Registratiereglement Mindfulnesstrainers Kwaliteitsregister is met ruim 86% van de stemmen aangenomen! Dat is een belangrijke stap voor de professionalisering van het vak van mindfulness trainer. Zoals gezegd borgt dit de kwaliteit van de goed opgeleide en adequaat bijgeschoolde mindfulness trainer.

Naar verwachting wordt het Kwaliteitsregister op 1 januari 2023 opengesteld voor alle Mindfulnesstrainers die lid zijn van een beroepsvereniging die aangesloten is bij het kwaliteitsregister. Door registratie kunnen mindfulnesstrainers zich onderscheiden als mindfulness professional.
Voor de mindfulnesstrainer is het van belang dat je je als trainer kunt onderscheiden op basis van kwaliteit. Dat is met name voor zorgverzekeraars van belang.
Voor mensen die een mindfulness training willen afnemen en gebruik willen maken van een goed gekwalificeerde en erkende trainer, is dit register een waarborg voor zowel de deelnemer, als de zorgverzekering die het kan vergoeden.

Ook de Reglementen voor Accreditatie Nascholing en Accreditatie Opleidingen voor MBP-trainers is aangenomen met een ruime meerderheid. En ook dat is van groot belang als je de kwaliteit van de beroepsgroep wil waarborgen. Goede, geaccrediteerde opleidingscentra zijn essentieel om goede trainers te kunnen opleiden. Deze onafhankelijke accreditatie zorgt ervoor dat de kwaliteit van de opleiding van mindfulnesstrainers in het kwaliteitsregister gewaarborgd is. Fijn als externe partijen als zorgverzekeraars en werkgevers hier niet over na hoeven denken. De kwaliteitstoets voor de beroepsgroep mindfulnesstrainers is hiermee goed en onafhankelijk gewaarborgd.

Het Verenigingsdocument categorieën VMBN is ook aangenomen. We hebben het versimpeld. Er zijn registerleden, niet registerleden en vrienden van de VMBN. Het is prettig dat we ook op dit onderdeel een meer dan grote meerderheid voor hebben gekregen. We gaan nu aan de slag met de uitwerking en de vervolgstappen. Dit zullen we op korte termijn nader toelichten, maar dit mooie nieuws willen we graag meteen delen!