27 oktober, 2020

Verbreding lidmaatschap naar MBP-trainers

De VMBN wordt ook toegankelijk voor trainers in andere MBP’s dan MBSR en MBCT. Het voornemen hiertoe werd al door de leden uitgesproken in 2018. In de bijzondere ALV’s van 25 september en 21 oktober sprak een ruime meerderheid van de leden zich uit vóór de betreffende vernieuwing van de statuten, waardoor dit nu ook formeel mogelijk wordt.
Met deze uitbreiding naar een brede vereniging van MBP-trainers kunnen we de maatschappelijke relevantie van mindfulness verder vergroten. De Taskforce MBP’s, kan verder met haar werk en spant zich in om, samen met de BAMBA (onze Britse zustervereniging), op internationaal niveau duidelijke criteria en een gedegen procedure voor de erkenning van nieuwe MBP’s af te ronden.