30 juni, 2020

Corona Opstartprotocol Mindfulnesstrainers – UPDATE 30-06-2020

30 juni 2020

Per 1 juli worden de regels in verband met het corona virus verruimd.

Zowel op individuele als op groepstrainingen zijn de richtlijnen voor (para)medische contactberoepen van toepassing.


Aanvulling 13 oktober 2020:

Uit gesprekken van de VMBN met het RIVM en het ministerie van VWS blijkt dat ook daar geen duidelijkheid bestaat onder welke beroepsgroep/activiteit mindfulnesstrainingen vallen. Wat hieronder staat (informatie en protocol) is dan ook onze interpretatie van de regels en adviezen.

Blijf daarnaast altijd je eigen verstand gebruiken!


Het is van belang er nota van te nemen dat het beleid kan veranderen. Daarmee is het protocol een momentopname. Lokaal kunnen andere regels van toepassing zijn. Informeer daarom bij je gemeente of er lokale beperkingen zijn. Houd te allen tijde het landelijke en lokale nieuws in de gaten. Wij zullen de informatie bijwerken als daar aanleiding toe is.

Protocol voor het geven van mindfulnesstrainingen in groepsverband – bijgewerkt 30 juni 2020

Alle trainingen en retraites met overnachten zijn weer mogelijk. Het aantal deelnemers is niet beperkt, maar er moet voldoende tussenruimte (1,5 meter) tussen de deelnemers zijn (dus geen fysiek contact mogelijk) en een ieder moet vrij zijn van coronasymptomen. Neem de vragen uit de gezondheidscheck standaard mee in je intakes en blijf je houden aan de algemene afspraken van de overheid en de verdere corona maatregelen, inclusief de meldingsplicht totdat deze vanuit de overheid worden opgeheven.

Zowel de trainer als de groepsleden hebben een verantwoordelijkheid jegens de groep om het te melden als er gedurende de training/retraite klachten ontstaan. Mochten coronasymptomen bij een deelnemer ontstaan, dan ben je verplicht deze deelnemer naar huis te sturen.

Algemene afspraken van de overheid die langere tijd gelden
Thuiswerken blijft de norm, evenals 1,5 meter afstand houden, vaak handen wassen, in je elleboog hoesten en niezen, papieren zakdoekjes gebruiken en daarna direct weggooien, geen handen schudden, en thuis blijven bij klachten. Bijzondere maatregelen: Lokaal kunnen er andere regels gelden of beperkingen zijn. Neem vooraf contact op met je gemeente om hiernaar te informeren. Verdere corona maatregelen zijn:

  • neem voor deelname bij je cliënt/deelnemer altijd de gezondheidscheck af (zie verderop). Doe dit voorafgaand aan elke training.
  • je cliënt/deelnemer vragen eigen materiaal (matjes, handdoeken etc.) mee te nemen
  • voorafgaand aan de les/sessie handen wassen met water en zeep;
  • voorafgaand aan de les/sessie de praktijkruimte luchten en zowel je praktijkruimte als al het materiaal dat jij gebruikte desinfecteren;
  • handschoenen en mondkapjes kun je dragen maar zijn niet verplicht;
  • je houden aan de algemene afspraken van de overheid (zie hierboven).

Meldingsplicht!!

Door deel te nemen aan een door jouw georganiseerde activiteit verplicht de deelnemer zich te allen tijde om, indien bij hem of haar binnen 2 weken na afloop van jouw activiteit COVID-19 wordt vastgesteld, dit bij jou te melden! Jij bent op jouw beurt verplicht om dit bij eventuele andere deelnemers aan jouw activiteit ook te melden.

 

Gezondheidscheck

Je bent verplicht om bij je cliënt een gezondheidscheck af te nemen door telefonisch de volgende vragen te stellen:

  • Heb jij of heeft iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad?
  • Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, (neus)verkoudheid, niezen, keelpijn, kortademigheid of benauwdheidsklachten?

Deze twee vragen dien je vooraf aan elke les/sessie te herhalen. Als op beide vragen met nee beantwoord is, kun je aan de slag. Indien je merkt dat je cliënt gedurende de sessie coronasymptomen vertoond, ben je verplicht je cliënt naar huis te sturen. Mensen ouder dan 70 jaar met een kwetsbare gezondheid wordt sowieso aangeraden om voorlopig zoveel mogelijk thuis te blijven.

Informatie over veilig trainen

Uitgebreide informatie met video’s over veilig trainen kan je vinden op https://nobtra.nl/corona-nieuws/protocol-veilig-trainen