20 mei, 2020

Corona Opstartprotocol Mindfulnesstrainers – GEWIJZIGD 20-05-20

20 mei 2020

Vandaag hebben we van het RIVM bericht gekregen dat er vanaf 1 juni weer groepstrainingen gegeven mogen worden!

Belangrijk! Er kunnen lokaal andere regels van toepassing zijn. Of dit zo is verschilt per gemeente. We adviseren je dan ook met klem om voorafgaand aan het geven van trainingen contact op te nemen met je gemeente om te informeren of er lokale beperkingen zijn. Zijn die er niet, dan kan je vanaf 1 juni weer groepstrainingen geven, mits je de landelijke richtlijnen volgt.

Zowel op individuele als op groepstrainingen zijn de richtlijnen voor (para)medische contactberoepen van toepassing. Deze richtlijnen zijn verwerkt in onderstaand protocol. Het is onze zorgvuldige interpretatie van het overheidsbeleid, doch blijft een interpretatie.

Het is tevens van belang er nota van te nemen dat het beleid kan veranderen. Daarmee is het protocol een momentopname. Lokaal kunnen andere regels van toepassing zijn. Informeer daarom bij je gemeente of er lokale beperkingen zijn. Houd te allen tijde het landelijke en lokale nieuws in de gaten. Wij zullen de informatie bijwerken als daar aanleiding toe is.

Protocol voor het geven van mindfulnesstrainingen in groepsverband – bijgewerkt 20 mei 2020

Algemene afspraken van de overheid die langere tijd gelden
Thuiswerken blijft de norm, evenals 1,5 meter afstand houden, vaak handen wassen, in je elleboog hoesten en niezen, papieren zakdoekjes gebruiken en daarna direct weggooien, geen handen schudden, en thuis blijven bij klachten.Bijzondere maatregelen:Lokaal kunnen er andere regels gelden of beperkingen zijn. Neem vooraf contact op met je gemeente om hiernaar te informeren.Verdere corona maatregelen zijn:

  • neem voor deelname bij je cliënt/deelnemer altijd de gezondheidscheck af (zie verderop). Doe dit voorafgaand aan elke training.
  • je cliënt/deelnemer vragen eigen materiaal (matjes, handdoeken etc.) mee te nemen
  • voorafgaand aan de les/sessie handen wassen met water en zeep;
  • voorafgaand aan de les/sessie de praktijkruimte luchten en zowel je praktijkruimte als al het materiaal dat jij gebruikte desinfecteren;
  • handschoenen en mondkapjes kun je dragen maar zijn niet verplicht;
  • je houden aan de algemene afspraken van de overheid (zie hierboven).

Meldingsplicht!!

Door deel te nemen aan een door jouw georganiseerde activiteit verplicht de deelnemer zich te allen tijde om, indien bij hem of haar binnen 2 weken na afloop van jouw activiteit COVID-19 wordt vastgesteld, dit bij jou te melden! Jij bent op jouw beurt verplicht om dit bij eventuele andere deelnemers aan jouw activiteit ook te melden.

 

Gezondheidscheck

Je bent verplicht om bij je cliënt een gezondheidscheck af te nemen door telefonisch de volgende vragen te stellen:

  • Heb jij of heeft iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad?
  • Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, (neus)verkoudheid, niezen, keelpijn, kortademigheid of benauwdheidsklachten?

Deze twee vragen dien je vooraf aan elke les/sessie te herhalen. Als op beide vragen met nee beantwoord is, kun je aan de slag. Indien je merkt dat je cliënt gedurende de sessie coronasymptomen vertoond, ben je verplicht je cliënt naar huis te sturen. Mensen ouder dan 70 jaar met een kwetsbare gezondheid wordt sowieso aangeraden om voorlopig zoveel mogelijk thuis te blijven.

Vanaf 11 mei

Je mag individuele mindfulnesstrainingen geven. De richtlijnen voor contactberoepen zijn van toepassing. Ook een buiten-stiltedag met een klein aantal deelnemers bij jou uit de buurt is toegestaan, mits je 1,5 meter afstand tussen je deelnemers kunt waarborgen. Uiteraard mogen je deelnemers geen coronasymptomen hebben: mocht je dit toch opmerken, dan ben jij verplicht om deze deelnemer weg te sturen. Ook hier geldt dat je bij alle deelnemers vooraf de telefonische gezondheidscheck doet (zie de twee vragen hierboven). Daarnaast moet je je houden aan de algemene afspraken van de overheid en de verdere corona maatregelen (zie intro en hierboven).

Ook mag je buiten groepstrainingen geven, zolang je de richtlijnen en de anderhalve meter afstand volgt. Yogalessen mogen ook buiten gegeven worden.

Vanaf 1 juni

Openbaar vervoer weer volgens dienstregeling (niet-medische mondkapjes verplicht!), middelbare scholen, terrassen, restaurants, theaters en bioscopen weer open met maximaal 30 bezoekers en 1,5 meter tussenruimte. Elke Nederlander met klachten zal op corona getest kunnen worden en moet indien positief met het gehele huishouden twee weken in quarantaine.

Je mag vanaf 1 juni weer groepstrainingen geven, mits er in jouw gemeente geen beperkingen zijn of andere regels gelden. Informeer hiernaar bij je gemeente. Je mag niet meer dan 30 mensen in je groep hebben en de deelnemers moeten 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Uiteraard mogen jij en je deelnemers geen coronasymptomen hebben en indien deze gedurende de training ontstaan ben je verplicht de betreffende deelnemer weg te sturen. We raden je aan om de vragen uit de gezondheidscheck standaard in je intake op te nemen en mensen er op te wijzen dat zij een verantwoordelijkheid hebben jegens de groep. Als zij of hun huisgenoten op enig moment gedurende de training klachten ontwikkelen moeten zij dit melden en thuisblijven of naar huis gaan. Vraag er elke les naar! Je kunt je deelnemers adviseren zich bij klachten te laten testen.

Zolang het lichte oefeningen betreft kunnen deze binnen in de groep uitgeoefend worden. Lopende oefeningen kan je beter vermijden of buiten doen, of meegeven voor thuisbeoefening.

De algemene afspraken van de overheid en de verdere corona maatregelen, inclusief de meldingsplicht blijven van kracht.

Vanaf 1 juli

Campings, vakantieparken, restaurants, bioscopen en theaters mogen open en opschalen tot max 100 deelnemers. ‘Voldoende’ tussenruimte moet gewaarborgd blijven.

Het is nog niet zeker of dit ook inhoudt dat meerdaagse trainingen en retraites met overnachten mogelijk zijn. Zodra daarover zekerheid bestaat zal dit hier gepubliceerd worden.

Vanaf 1 september

Contactsporten, sportscholen, sexclubs en sauna’s weer open. Evenementen en sportwedstrijden onder voorwaarden weer toegestaan. Er is nog geen besluit over wanneer grote evenementen zoals festivals en concerten weer georganiseerd mogen worden.

Als het goed is zijn meerdaagse trainingen en retraites met overnachten weer mogelijk. Er moet voldoende tussenruimte tussen de deelnemers zijn (dus geen fysiek contact mogelijk) en een ieder moet vrij zijn van coronasymptomen. Neem de vragen uit de gezondheidscheck standaard mee in je intakes en blijf je houden aan de algemene afspraken van de overheid en de verdere corona maatregelen, inclusief de meldingsplicht totdat deze vanuit de overheid worden opgeheven.

Zowel de trainer als de groepsleden hebben een verantwoordelijkheid jegens de groep om het te melden als er gedurende de training/retraite klachten ontstaan. Mochten coronasymptomen bij een deelnemer ontstaan, dan ben je verplicht deze deelnemer naar huis te sturen.

Informatie over veilig trainen

Uitgebreide informatie met video’s over veilig trainen kan je vinden op https://nobtra.nl/corona-nieuws/protocol-veilig-trainen