30 november, 2018

VMBN ondertekent Manifest leefstijlgeneeskunde

Eind maart 2018 is in verschillende nationale kranten het Manifest voor leefstijlgeneeskunde verschenen. Het draagvlak voor leefstijl als onderdeel van de curatieve zorg groeit in Nederland. Meer dan duizend organisaties en individuen hebben al steun betuigd voor het manifest – een belangrijk deel van de Nederlandse gezondheidszorg.

Op 11 oktober werd het Manifest voor leefstijlgeneeskunde aangeboden aan minister Bruins van VWS.

De ondertekenaars van het manifest pleiten voor erkenning van leefstijlgeneeskunde als belangrijke oplossingsrichting voor de sterk toenemende chronische ziektelast en bijbehorende zorgkosten. Leefstijlgeneeskunde is relevant voor het voorkómen van ziekten (preventief), maar er komt steeds meer bewijs dat leefstijl ook bijdraagt in het behandelen en zelfs genezen daarvan (curatief).

 

Voedingsinterventie, gerichte lichaamsbeweging en stresscoping kunnen volgens de auteurs vaak een belangrijk verschil maken, zowel in het voorkomen van klachten (preventief), als tijdens de behandeling daarvan (curatief). Niet alleen bij diabetes type 2, maar vaak ook bij hart-en vaatziekten, depressie, darmziekten en longziekten zijn er voldoende indicaties dat leefstijl in belangrijke mate kan bijdragen aan klachtenreductie of zelfs remissie bij een breed spectrum van (dure) aandoeningen.

De VMBN is een van de ondertekenaars van het manifest, en ziet kansen om in dit kader Mindfulness based Programma’s meer onder de aandacht te brengen en mogelijk aan te sluiten bij de nadere invulling van leefstijlgeneeskunde.

Persbericht Nederlands Instituut voor Leefstijlgeneeskunde

Meer informatie over gezonde leefstijl