Criteria categorie 1

Criteria voor lidmaatschap categorie 1

1. Opleiding aangaande het geven van MBSR / MBCT
Een lid in categorie 1 kan ofwel één langere opleiding hebben afgerond, of een daaraan gelijkwaardig traject hebben gevolgd bij verschillende instanties of docenten. Gedetailleerdere informatie over VMBN-erkende opleidingstrajecten vindt u onder Opleidingen.

Een opleiding of opleidingstraject voldoet aantoonbaar minimaal aan de volgende eisen:

  • Aantal uren scholing in MBSR / MBCT: 150 lesuren waarvan de verschillende onderdelen een samenhangend geheel vormen.
  • Vaardigheidstraining betreft training in het aanbieden van formele en informele MBSR / MBCT oefeningen.
  • Theorie en praktijk van psycho-educatie uit MBSR / MBCT.
  • Theorie en praktijk van inquiry uit MBSR / MBCT.
  • Theoretische onderbouwing van MBSR / MBCT en reflectie erop.
  • Minimaal drie uur supervisie (supervisor is zelf trainer cat.1).
  • Een uitgeschreven reflectieverslag van de MBSR / MBCT training waarover tevens supervisie is ontvangen. Richtlijnen reflectieverslag van een zelf gegeven training
  • Gebruik van adequaat (eigen of andermans) cursusmateriaal zoals cd’s, werkboek, draaiboek, zoals ontwikkeld door Kabat-Zinn of Segal, Willims en Teasdale.
  • Ervaring in het zelf geven van trainingen MBSR / MBCT.

2. vooropleiding
Afgesloten beroepsopleiding/studie (Universitair of HBO niveau).

3. meditatiebeoefening en retraites
Minimaal 3 jaar regelmatig mediteren en het volgen van begeleide stilteretraites in de mindfulnesstraditie (MBSR, Vipassana, Zen, Shambala, Dzogchen of soortgelijk). Minimaal één retraite van 7 dagen (=etmalen) gevolgd hebben, of één van 5 dagen (=etmalen) en één retraite van 2 dagen (=etmalen), of één van 4 dagen (=etmalen) en één retraite van 3 dagen (=etmalen) in de afgelopen 4 jaar.

NB:
Vanaf 1-1-2018 wordt het retraitecriterium: minimaal één retraite van 10 dagen (= etmalen) of twee retraites van ieder minimaal 5 dagen (=etmalen) gevolgd hebben in de afgelopen 4 jaar.
Studenten die een aaneengesloten gecertificeerd opleidingstraject of de vervolgopleiding tot mindfulnesstrainer categorie 1 trainer zijn gestart vóór 1-1-2018 kunnen nog gebruik maken van de oude retraiteregeling tot uiterlijk 1-5-2019.

4. mindfulnesstraining als deelnemer
Deelname als cursist aan het 8-weekse programma Stressreductie door Aandachttraining of Aandachtgerichte Cognitieve Therapie bij een ervaren MBSR / MBCT trainer.

5. bijscholing
MBSR / MBCT trainers verplichten zich tot regelmatige bijscholing. Per 2 jaar worden minstens 7 dagen nascholing bezocht, waartoe ook retraites gerekend worden.

6. training geven: per 2 jaar worden minstens 2 trainingen in MBSR / MBCT aangeboden.

 

—> AANMELDEN ALS LID