18 augustus, 2020

Evaluatie effect online retraites gestart

stilteretraite thuis

Update 2 februari 2021: De regeling is verlengd tot 1 januari 2022. De inhoud van dit artikel is daar op aangepast.

18 aug. 2020 – Door de coronacrisis was het tijdelijk niet mogelijk om live een retraite te volgen. Inmiddels kunnen we weer live samenkomen, maar nog steeds zijn de mogelijkheden beperkt, of wordt het als onveilig ervaren. Zijn online retraites mogelijk een (gedeeltelijke) oplossing?

In mei heeft de VMBN, na overleg met de opleiders, besloten dat online-retraites voorlopig onder voorwaarden meetellen voor certificering van nieuwe leden. Dit is een tijdelijke regeling, vooralsnog geldend tot 1 januari 2021.

De criteria die de VMBN heeft opgesteld voor stilteretraites als onderdeel van de opleiding tot mindfulnesstrainer zijn gebaseerd op live retraites. De VMBN hecht eraan dat de online retraites van eenzelfde hoge kwaliteit zijn. We hebben daarom een Leidraad opgesteld met uitgangspunten die van belang zijn voor de kwaliteit van het online retraite-aanbod. Daarnaast is bij het instellen van de tijdelijke ontheffing afgesproken om in deze periode het effect van de online-retraites te evalueren, zodat we meer zicht krijgen op de voor- en nadelen ervan.

De evaluatie is inmiddels in gang gezet. We hebben opleiders, retraitebegeleiders en -deelnemers gevraagd om na afloop van de online retraite een vragenlijst in te vullen. De vragen gaan in op zaken als veiligheid, condities in de thuissituatie, het te volgen programma etc. Om voor VMBN-certificering in aanmerking te komen moet in elk geval de ingevulde evaluatie bij het opleidingsdossier gevoegd worden. De informatie die de evaluatie oplevert helpt ons om te beoordelen of online retraites voldoen aan de VMBN-standaard. Met andere woorden: of het online volgen van retraites ook na 1 januari 2022 kan blijven meetellen voor certificering door de VMBN als categorie 1 of 2 mindfulnesstrainer.