Retraitecriteria

Langere tijd in stilte oefenen is essentieel voor trainers van mindfulness-based programma’s. Een retraite verdiept onze persoonlijke beoefening en daarmee ons trainerschap. Retraites zijn daarom een belangrijk onderdeel van de (her)registratie van categorie 1-trainers.

stilteretraite

Breed aanbod

We vinden het belangrijk dat je als deelnemer een keuze hebt in het volgen van je retraites. Er is nationaal en internationaal een rijk aanbod. Bij de VMBN komen veel vragen binnen over de eisen die we aan een retraite of een retraitebegeleider stellen. We zien het niet als onze taak om ieder retraite-aanbod te beoordelen, maar geven je handvatten om tot een goede keuze te komen.

Voor de eerste registratie als categorie 1-trainer geldt een aantal retraite-eisen.
Voor herregistratie als categorie 1-trainer geven we je graag richtlijnen mee. Zo kun je zelf inschatten of een retraite passend is voor je herregistratie of niet.

De retraitecriteria voor categorie 2-trainers vind je hier.

Eisen retraite voor eerste registratie als categorie 1-trainer

 1. Je hebt de afgelopen 4 jaar een retraite gevolgd van minimaal 10 opeenvolgende etmalen; of twee retraites van minimaal 5 opeenvolgende etmalen.
 2. Een retraite van 10 opeenvolgende etmalen heb je live gevolgd. Als je twee retraites van 5 opeenvolgende etmalen hebt gevolgd, was tenminste één daarvan een live retraite, de andere mag online gevolgd zijn. (Er geldt dispensatie vanwege COVID-19: in de periode 1 februari 2021 – 1 januari 2022 mogen alle retraites online gevolgd zijn.)
 3. De gevolgde retraite is een ‘stilteretraite’ uit een van de volgende tradities: MBSR, Vipassana, Zen, Shambala, Shamatha of Dzogchen.
 4. De retraite verloopt grotendeels in stilte, afgewisseld met begeleide meditatie, yoga of een dhamma talk, of een individuele of groepsuitwisseling met een meditatieleraar (maximaal 1 uur per dag).
 5. Hieronder vind je een voorbeeld van een dagprogramma.
 6. Een retraite van 10 opeenvolgende etmalen dient gevolgd te worden bij een andere retraitebegeleider dan de hoofddocent van de opleiding. Wanneer er twee retraites van minimaal 5 opeenvolgende etmalen worden gevolgd, dient tenminste één van de twee retraites bij een andere docent dan de hoofddocent van de opleiding te worden gevolgd.

Richtlijnen retraite voor herregistratie als categorie 1-trainer

Vanaf 1 januari 2022 heb je 5 jaar voor je herregistratie als categorie 1-trainer. Een retraite telt mee voor deze herregistratie als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 1. De retraite duurt minimaal 10 of tweemaal 5 aaneengesloten etmalen (dit is verplicht!).
 2. De retraite(s) mag/mogen live of online gevolgd zijn.
 3. Bij voorkeur is de retraite in de traditie van MBSR, Vipassana, Zen, Shambala, Shamatha of Dzogchen. Je mag hiervan afwijken.
 4. De retraite verloopt grotendeels in stilte, afgewisseld met begeleide meditatie, yoga of een dhamma talk, of een individuele of groepsuitwisseling met een meditatie leraar. Er is een vrijere vorm mogelijk dan bij de eerste registratie, bijvoorbeeld voor het volgen van een retraite interpersoonlijke mindfulness.

Keuze retraitebegeleider

In het kader van de opleiding tot mindfulnesstrainer vinden we het belangrijk dat je geconfronteerd wordt met verschillende rolmodellen, zodat je op basis hiervan jouw eigen stijl kunt ontwikkelen.  Bij het kiezen van een retraitebegeleider kun je letten op:

 • opleiding, achtergrond en ervaring van de retraitebegeleider,
 • traditie (MBSR, Vipassana, Zen, Shambala, Shamatha of Dzogchen) waarin de retraiteleraar is opgeleid en geautoriseerd om retraites in te geven,
 • als je een retraite volgt binnen het instituut waar je opgeleid wordt, let dan op dat je tijdens je opleiding te maken krijgt met meerdere rolmodellen om je het vak van mindfulnesstrainer eigen te maken,
 • belichaming van mindfulness en compassie door de retraitebegeleider,
 • referenties van ervaren trainers die bij de betreffende retraitebegeleider een retraite hebben gevolgd,
 • wat deze persoon jou te bieden heeft waarmee je verder komt in je persoonlijke beoefening en ontwikkeling tot mindfulness trainer.

Eisen retraite voor eerste registratie als categorie 2-trainer

 • Minimaal 1 begeleide stilteretraite van minimaal 7 etmalen of 2 retraites van minimaal 3 en 4 etmalen in de meditatietraditie, zoals MBSR, Vipassana, Zen, Shambala, Shamatha of Dzogchen, in de afgelopen 4 jaar. Let op! Retraites van 3 en 4 etmalen gelden niet voor toelating tot categorie 1-trainer.
 • Een geldige retraite verloopt grotendeels in stilte, afgewisseld met begeleide meditatie, yoga of een dhamma talk, of een individuele of groepsuitwisseling met een meditatie leraar (minder dan 1 uur per dag).

Leidraad online retraites

Voor online retraites hebben we een Leidraad opgesteld.  Online retraites tellen tot 1 juni 2022 onder voorwaarden mee voor registratie, zie de Leidraad voor meer informatie.
Deelnemers aan online retraites dienen na afloop een evaluatieformulier in te vullen. Klik hier voor het evaluatieformulier.

Voorbeeld dagprogramma stilteretraite

6:00 uur ontwaken, thee en loopmeditatie
6:45 uur zitmeditatie
7:15 uur ontbijt

8:00 uur informele meditatie*, werkmeditatie
8:45 uur mindful yoga/loopmeditatie
9:30 uur zitmeditatie (met begeleiding)
10:15 uur loopmeditatie (en thee/koffie)
11:15 uur zitmeditatie
12:00 uur loopmeditatie
12:30 uur zitmeditatie
13:00 uur warme maaltijd

13:45 uur informele meditatie*
14:45 uur loopmeditatie
15:30 uur zitmeditatie
16:15 uur loopmeditatie
17:00 uur zitmeditatie
17:45 uur broodmaaltijd

18:30 uur informele meditatie*
19:00 uur loopmeditatie (met begeleiding)
19:45 uur zitmeditatie (Dhamma talk)
20:30 uur loopmeditatie
21:00 uur zitmeditatie
21:30 uur informele meditatie* en rust

* Informele meditatie houdt in: loop-, zit- of ligmeditatie, het doen van buigoefeningen, yoga, wandelen, douchen, een dutje doen, tai chi, corvee …. Dit alles met aandacht en in stilte.

 

Laatste revisie: Oktober 2021