Retraitecriteria

Langere tijd in stilte oefenen is essentieel voor trainers van mindfulness-based programma’s. Een retraite verdiept onze persoonlijke beoefening en daarmee ons trainerschap. Retraites zijn daarom een belangrijk onderdeel van de (her)registratie van VMBN-leden. Retraites moeten aan eisen voldoen om mee te kunnen tellen voor het lidmaatschap. Lees hieronder alles over de retraitecriteria.

Breed aanbod

We vinden het belangrijk dat je als deelnemer een keuze hebt in het volgen van je retraites. Er is nationaal en internationaal een rijk aanbod. Bij de VMBN komen veel vragen binnen over de retraitecriteria die we opgesteld hebben. We zien het niet als onze taak om ieder retraite-aanbod te beoordelen, maar geven je handvatten om tot een goede keuze te komen.

Voor de eerste registratie als lid geldt een aantal retraitecriteria.
Voor herregistratie geven we je graag richtlijnen mee. Zo kun je zelf inschatten of een retraite passend is voor je herregistratie of niet. Lees de onderstaande informatie daarom goed door.

Wil je lid worden, zie: “Retraitecriteria eerste registratie”.
Ben je al lid en wil je je herregistreren, zie: “ Retraitecriteria herregistratie”.

Retraitecriteria eerste registratie

 1. Duur van de retraite
  Je hebt de afgelopen 4 jaar een retraite gevolgd van minimaal 10 opeenvolgende etmalen; of twee retraites van minimaal 5 opeenvolgende etmalen.
 2. Live of online
  Een retraite van 10 opeenvolgende etmalen heb je live gevolgd. Als je twee retraites van 5 opeenvolgende etmalen hebt gevolgd, was tenminste één daarvan een live retraite, de andere mag online gevolgd zijn. * zie dispensatie
 3. Traditie
  De gevolgde retraite is een begeleide ‘stilteretraite’ uit een van de volgende tradities: MBSR, Vipassana, Zen, Shambala, Shamatha of Dzogchen, gegeven door een ervaren retraitebegeleider.
 4. Stilte
  De retraite verloopt geheel of grotendeels in stilte, afgewisseld met begeleide meditatie, yoga of een dhamma talk, of een individuele of groepsuitwisseling met een meditatieleraar (maximaal 1 uur per dag). Zie voorbeeld van een dagprogramma.
 5. Retraitebegeleider
  Zie ook verderop in deze pagina “Keuze retraitebegeleider”
  Een retraite van 10 opeenvolgende etmalen dient gevolgd te worden bij een andere retraitebegeleider dan de hoofddocent van de opleiding. Wanneer er twee retraites van minimaal 5 opeenvolgende etmalen worden gevolgd, dient tenminste één van de twee retraites bij een andere docent dan de hoofddocent van de opleiding te worden gevolgd.

* Dispensatie: Er geldt dispensatie vanwege COVID-19: in de periode 1 februari 2021 – 1 januari 2023 mogen alle retraites online gevolgd zijn.

Retraitecriteria herregistratie

Een retraite telt mee voor herregistratie als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 1. Duur van de retraite
  De retraite duurt minimaal 10 of tweemaal 5 aaneengesloten etmalen (dit is verplicht!).
 2. De retraite(s) mag/mogen live of online gevolgd zijn.
 3. Bij voorkeur is de retraite in de traditie van MBSR, Vipassana, Zen, Shambala, Shamatha of Dzogchen. Je mag hiervan afwijken.
 4. De retraite verloopt grotendeels in stilte, afgewisseld met begeleide meditatie, yoga of een dhamma talk, of een individuele of groepsuitwisseling met een meditatie leraar. Er is een vrijere vorm mogelijk dan bij de eerste registratie, bijvoorbeeld voor het volgen van een retraite interpersoonlijke mindfulness.

 

Keuze retraitebegeleider

In het kader van de opleiding tot mindfulnesstrainer vinden we het belangrijk dat je geconfronteerd wordt met verschillende rolmodellen, zodat je op basis hiervan jouw eigen stijl kunt ontwikkelen.  Bij het kiezen van een retraitebegeleider kun je letten op:

 • opleiding, achtergrond en ervaring van de retraitebegeleider,
 • traditie (MBSR, Vipassana, Zen, Shambala, Shamatha of Dzogchen) waarin de retraiteleraar is opgeleid en geautoriseerd om retraites in te geven,
 • als je een retraite volgt binnen het instituut waar je opgeleid wordt, let dan op dat je tijdens je opleiding te maken krijgt met meerdere rolmodellen om je het vak van mindfulnesstrainer eigen te maken,
 • belichaming van mindfulness en compassie door de retraitebegeleider,
 • referenties van ervaren trainers die bij de betreffende retraitebegeleider een retraite hebben gevolgd,
 • wat deze persoon jou te bieden heeft waarmee je verder komt in je persoonlijke beoefening en ontwikkeling tot mindfulness trainer.

 

Leidraad online retraites

Voor online retraites hebben we een Leidraad opgesteld.  Online retraites tellen tot 1 januari 2023 onder voorwaarden mee voor registratie, zie de Leidraad voor meer informatie.

Voorbeeld dagprogramma stilteretraite

6:00 uur ontwaken, thee en loopmeditatie
6:45 uur zitmeditatie
7:15 uur ontbijt

8:00 uur informele meditatie*, werkmeditatie
8:45 uur mindful yoga/loopmeditatie
9:30 uur zitmeditatie (met begeleiding)
10:15 uur loopmeditatie (en thee/koffie)
11:15 uur zitmeditatie
12:00 uur loopmeditatie
12:30 uur zitmeditatie
13:00 uur warme maaltijd

13:45 uur informele meditatie*
14:45 uur loopmeditatie
15:30 uur zitmeditatie
16:15 uur loopmeditatie
17:00 uur zitmeditatie
17:45 uur broodmaaltijd

18:30 uur informele meditatie*
19:00 uur loopmeditatie (met begeleiding)
19:45 uur zitmeditatie (Dhamma talk)
20:30 uur loopmeditatie
21:00 uur zitmeditatie
21:30 uur informele meditatie* en rust

* Informele meditatie houdt in: loop-, zit- of ligmeditatie, het doen van buigoefeningen, yoga, wandelen, douchen, een dutje doen, tai chi, corvee …. Dit alles met aandacht en in stilte.

retraitecriteria

Laatste revisie: December 2022