Erkende opleidingen

Door de VMBN erkende opleiding tot mindfulnesstrainer

De VMBN erkent verschillende opleidingstrajecten aangaande het geven van MBSR / MBCT. Er kan gekozen worden voor één langere opleiding bij een van onderstaande erkende instellingen, of voor een zogenaamd “samengesteld traject” bij verschillende instanties of docenten. Hieronder kunt u meer lezen over deze twee opleidingsroutes.

1.  Opleidingen MBSR en/of MBCT

N.B. In 2015 is begonnen met hervisitatie van verschillende opleidingen. Accreditatie wordt verleend voor een periode van drie jaar. Voor deze VMBN-erkenning geldt de voorwaarde dat er in deze periode geen grote wijzigingen plaatsvinden in de opleidingsopzet. Voor de eisen waaraan een opleidingstraject moet voldoen verwijzen wij u naar de pagina’s over criteria.

Lees hier de verkorte versie van de uitnodiging die over hervisitatie naar de opleidingen is gestuurd.

    Opleidingen die door de VMBN gevisiteerd worden voor accreditatie:

 • IAM (Instituut voor Aandacht en Mindfulness, Belgie) – gehele certificeringsprogramma
  (zgn. “lange traject”) (accreditatie tot 8 april 2018)
 • See True Mindfulness opleiding – gehele certificeringsprogramma
  (zgn. “lange traject”) (accreditatie tot 8 april 2018)
 • Post-academische opleiding tot mindfulnesstrainer, Radboud Universitair Medisch Centrum voor Mindfulness (accreditatie tot 15 oktober 2018)
 • Centrum voor Mindfulness Amsterdam (gehele programma) (accreditatie tot 1 december 2018)
 • IvM (Instituut voor Mindfulness, Nederland)

    Opleidingen die daarnaast door de VMBN erkend worden:

 • Totale certificeringsprogramma van het Center for Mindfulness in de VS.
 • Post-HBO opleiding tot mindfulnesstrainer (HU, Hogeschool Utrecht)
 • Post-graduaat Mindfulness Artveldehogeschool Gent
 • Institut für Achtsamkeit und Stressbewältigung in Duitsland.
 • Trainersdeel van het Mindfulnessbased Master Program van het Centre for Mindfulness Research and Practice in Bangor, Wales
 • Masters Degree in MBCT, Oxford, Engeland.
 • Elke andere hieraan gelijkwaardige afgesloten opleiding.

2.  Samengesteld opleidingstraject:

De VMBN erkent ook een opleidingstraject in MBSR / MBCT bij verschillende instanties en docenten, gelijkwaardig aan bovenvermelde programma’s. Klik hier voor de criteria betreffende de verplichte opleidingsonderdelen.
NB.:
bij een samengesteld opleidingstraject dat bestaat uit onderdelen gevolgd bij verschillende instanties, volgt het lid supervisie bij een door de VMBN aangewezen docent. Deze geeft tenminste 3 uren supervisie tijdens een door het lid gegeven 8-weekse training, en beoordeelt tevens het reflectieverslag, dat tijdens diezelfde training wordt geschreven. Voor beoordelen en feedback op het reflectieverslag door de supervisor worden 2 uren gerekend. Aan het traject zijn kosten verbonden. Neemt u svp. vooraf contact op met de VMBN om uw supervisietraject in te plannen.

Categorie-indeling

De VMBN krijgt regelmatig de vraag tot welke categorie-indeling de verschillende beroepsopleidingen in Nederland en Vlaanderen leiden.

Op dit moment zijn wij bezig de verschillende opleidingen in kaart te brengen, waarbij we bekijken in hoeverre de opleiding overeenkomt met de criteria die wij opgesteld hebben. Op deze website vindt u onder het kopje “Lidmaatschap” een overzicht van de criteria, en van de opleidingen die al geaccrediteerd zijn voor categorie 1 trainerschap.

Voor zover wij nu weten zijn er diverse korte cursussen via RINO’s en particuliere trainers, die – meestal met aanvullende studiedagen –  opleiden tot categorie 2 trainer. Daarnaast zijn er diverse langere opleidingen in het Nederlandse taalgebied, aaneengesloten of in fasen. Op dit moment zijn de volgende opleidingen bezocht en geaccrediteerd als opleiding leidend tot lidmaatschap categorie 1:

 • IAM opleiding te Gent (het gehele programma)
 • IVM (Instituut voor Mindfulness)
 • Post-graduaat opleiding Arteveldehogeschool te Gent
 • Post-HBO opleiding Hogeschool Utrecht (tot aan beëindiging opleiding januari 2014)
 • Post-academische opleiding tot mindfulnesstrainer, Radboud Universiteit
 • See True Mindfulness opleiding (het gehele programma, vanaf 1-1-2012)
 • Centrum voor Mindfulness Amsterdam

Van de andere Nederlandstalige opleidingen weten we nog niet exact wat hun programma’s inhouden en hoe ze in verhouding tot onze criteria staan. Voorlopig zijn onze criteria op de website leidraad voor het toelaten en indelen van nieuwe leden. Zodra een opleiding bezocht is, zal deze ook vermeld worden bij het overzicht van opleidingen onder de Criteria Lidmaatschap.