Overzicht criteria lidmaatschap categorie 1 en 2

Lees hier alles over het lidmaatschap van de VMBN

 

 

Lidmaatschap categorie 1 Lidmaatschap categorie 2
Vooropleiding Afgeronde door ministerie OCW erkende opleiding op HBO -of WO- bachelor niveau Afgeronde door ministerie OCW erkende opleiding op HBO -of WO- bachelor niveau
Mindfulnesstraining als deelnemer U heeft een 8-weekse MBSR of MBCT training als deelnemer bij voorkeur bij een categorie 1 mindfulnesstrainer gevolgd U heeft een 8-weekse MBSR of MBCT training als deelnemer bij voorkeur
bij een categorie 1 mindfulnesstrainer gevolgd
Opleiding tot mindfulnesstrainer

 

 

Er zijn 2 mogelijkheden:

1. VMBN-geaccrediteerde opleiding:
U heeft een geaccrediteerd opleidingstraject MBSR of MBCT volledig afgerond.

2. Erkende buitenlandse opleiding:
U heeft een erkende buitenlandse opleiding afgerond en hier tenminste 23 opleidingsdagen (of minimaal 150 opleidingsuren) specifiek gericht op de begeleiding in MBSR of MBCT voor volwassenen gevolgd. Ook de volgende onderdelen dienen in dit traject behandeld te zijn:

  • training in het aanbieden van formele en informele MBSR of MBCT-oefeningen
  • theorie en praktijk van psycho-educatie uit MBSR of MBCT
  • theorie en praktijk van inquiry uit MBSR of MBCT
  • theoretische onderbouwing van MBSR of MBCT en reflectie hierop

Zie ook de aanvullende criteria voor supervisie verderop in deze tabel.

Indien u een ander opleidingstraject heeft gevolgd dan kunnen wij uw aanvraag op dit moment helaas niet in behandeling nemen. Indien u hier vragen over heeft kunt u contact opnemen met de toelatingscommissie.

U heeft tenminste 7 dagen (basis)opleiding specifiek gericht
op de begeleiding in MBSR of MBCT voor volwassenen gevolgd
Stiltetraite

Uitsluitend begeleide stilteretraites gegeven in de meditatietraditie, zoals vipassana, zen, shambala en dzogchen, door een ervaren retraitebegeleider

Zie voor meer informatie: de criteria voor retraites

U heeft in de afgelopen 4 jaar een begeleide stilteretraite van 10 etmalen (of 2 stilteretraites van minimaal 5 etmalen per retraite) in de meditatietraditie gevolgd. U heeft in de afgelopen 4 jaar een begeleide stilteretraite van 7 etmalen
(mag verdeeld zijn over 2 retraites,
waarvan de kortste minimaal 3 etmalen moet zijn)
in de meditatietraditie gevolgd.
Let op, retraites korter dan 5 etmalen tellen niet voor categorie 1.
Meditatieboefening / eigen praktijk U mediteert dagelijks sinds 3 jaar U mediteert dagelijks sinds 2 jaar
Supervisie Heeft u een door de VMBN geaccrediteerde opleiding gevolgd: in dat geval maakt supervisie deel uit van de opleiding.

Heeft u een opleiding in het buitenland gevolgd? In dat geval beoordeelt de toelatingscommissie of de opleiding is erkend. Bij een positief oordeel kunt u contact opnemen met een door de VMBN erkende supervisor en dient u minimaal 6 uren supervisie te volgen. Het schrijven van een reflectieverslag over een te geven MBSR of MBCT training is onderdeel van het supervisietraject en wordt door de VMBN supervisor beoordeeld.

Klik hier voor meer informatie supervisie bij buitenlandse opleidingstrajecten

n.v.t.
Praktijkervaring U geeft jaarlijks minimaal 2 MBSR of MBCT trainingen U maakt in uw beroepsuitoefening aantoonbaar
gebruik van mindfulnessoefeningen
Literatuur U heeft zich verdiept in literatuur aangaande MBSR of MBCT, waaronder het Handboek Meditatief Ontspannen van Jon Kabat-Zinn, of Aandachtgerichte Cognitieve Therapie van Teasdale e.a. U heeft zich verdiept in literatuur aangaande MBSR of MBCT, waaronder het Handboek Meditatief Ontspannen van Jon Kabat-Zinn, of Aandachtgerichte Cognitieve Therapie van Teasdale e.a.
Aanvullende scholing Na het verkrijgen van het lidmaatschap / na het voltooien van uw opleiding volgt u per 2 jaar minimaal 7 nascholingsdagen en/of retraitedagen. * Per 1 januari 2022 wijzigen de regels voor herregistratie, zie https://www.vmbn.nl/herregistratie Na het verkrijgen van het lidmaatschap / na het voltooien van uw opleiding volgt u per 2 jaar minimaal 7 nascholingsdagen en/of retraitedagen. * Per 1 januari 2022 wijzigen de regels voor herregistratie, zie https://www.vmbn.nl/herregistratie

Aanmelden als lid

 

Aspirant-lidmaatschap

Voldoet u nog niet aan alle criteria voor lidmaatschap categorie 2, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor aspirant-lidmaatschap. De toelatingscommissie behandelt uw aanmelding.

Aspirant-leden staan niet vermeld op het trainersoverzicht, en hebben ook geen stemrecht tijdens de ALV, maar zijn wel van harte welkom op alle VMBN-activiteiten en -bijeenkomsten.

Aspirant-lidmaatschap kost € 45 per jaar.