Rosetta Kooistra – kennismaking

Rosetta Kooistra, vicevoorzitter
“Ik ben een echt verenigingsmens, in opleiding, werk en vrije tijd. Het is mooi om voor en samen met de leden beleid te bepalen, verenigingsdemocratie is voor mij belangrijk.
In de VMBN zet ik me, samen met mijn medebestuursleden, de commissies, de leden en natuurlijk onze belangrijke externe partners, graag in voor het verder uitwerken van het ledenbelang, ledenbinding en het krachtiger communiceren, intern en vooral ook extern. Dat betekent in de eerste plaats mindfulness nog meer voor het voetlicht te brengen, ook in het bedrijfsleven. Ten tweede: het VMBN-lidmaatschap uit te laten groeien tot een keurmerk, waarin nascholing meer aandacht krijgt. En in de derde plaats intensiever extern de belangen van onze leden behartigen.”

Rosetta Kooistra, vicevoorzitter

E-mail Rosetta Kooistra