14 oktober, 2020

Update corona n.a.v. persconferentie 13 oktober 2020

De VMBN zet de voor mindfulnesstrainers relevante corona-informatie en -regels op een rij.

A. De basisregels blijven:

 • Houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • Was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog;
 • Blijf bij klachten thuis en laat u testen; heb je koorts dan blijft het hele gezin thuis;
 • Vermijd drukke plekken;
 • Werk zoveel mogelijk thuis;
 • Draag een niet-medisch mondkapje in publieke binnenruimtes en (verplicht) in het OV.

B. Daarbovenop gelden extra maatregelen

Ook bij navraag bij het RIVM en het ministerie van VWS blijft onduidelijk onder welke beroepsgroep/activiteit mindfulnesstrainingen vallen. Wat hieronder staat (informatie en protocol) is dan ook onze interpretatie van de regels en adviezen.  Voor het overige blijft het protocol zoals we dat eerder voor onze leden hebben uitgewerkt, van toepassing: https://www.vmbn.nl/corona-update-september-2020/. Lees dat van begin tot eind goed door!

En verder: iedereen behoudt zijn eigen verantwoordelijkheid. Blijf dus altijd ZELF nadenken en informatie zoeken.

Let bij je trainingen in elk geval hierop:

 • Maximale groepsgrootte binnen: 30 personen (met 1,5 meter afstand!).
 • Maximale groepsgrootte binnen (in een huiskamer): 4 personen.
 • Maximale groepsgrootte buiten: 4 personen.
 • Geen intensieve beweging; dus houd fysieke oefeningen beperkt of ga naar buiten.
 • Let ook op de hygiënemaatregelen bij in en uit de ruimte gaan en toiletbezoek.
 • Vraag de deelnemers meteen in de juiste kleding binnen te komen, dus niet in een kleedruimte omkleden.
 • Deelnemers nemen eigen matje mee.
 • Een handig algemeen overzicht van situaties en maatregelen (de ‘routekaart’) kan je hier downloaden: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/10/13/risiconiveaus-en-maatregelen-covid-19
 • Doe voorafgaand aan elke training de gezondheidscheck. Een handig hulpje hierbij is https://www.covidtriage.nl.
 • Algemeen advies is: “reis zo min mogelijk”. Zijn je deelnemers afhankelijk van het OV, bedenk dan of je een alternatief kunt aanbieden, zoals het verplaatsen van de training of de training online volgen.

De situatie is niet overal in Nederland hetzelfde

Voor andere corona/covid-19-gerelateerde vragen, zoals over verzekering of online trainingen, zie het ledendeel van de website.