18 januari, 2019

VMBN 10 jaar

De VMBN bestaat 10 jaar en is in die periode gegroeid van 60 leden naar ruim 900 leden. Een goed moment om stil te staan bij hoe het allemaal begon. Daarom hebben we in het jubileumjaar 2018 de pioniers die de VMBN samen hebben opgericht opgezocht, om terug te blikken en vooruit te kijken.

Maatschappelijk gezien heeft mindfulness bekendheid en erkenning gekregen. De VMBN blijft zich inzetten voor meer inbedding van mindfulness in de verschillende domeinen in de maatschappij.

Wat opvalt in de interviews is de gevoelde noodzaak van kwaliteitsbewaking van de trainingen en het trainerschap. Genoemd worden een drietal voorwaarden: een gedegen opleiding, het werken vanuit de eigen doorleefde ervaring met mindfulness en de noodzaak van bij- en nascholing. Voorwaarden die nog steeds van kracht zijn voor het VMBN-lidmaatschap.

Wie zijn die pioniers en wat wilden ze bereiken? Hoe kijken ze nu aan tegen de VMBN en welke wens hebben ze voor de toekomst van de VMBN?

De oprichters vertellen
De VMBN is opgericht door Johan Tinge en Ingrid van den Hout. Samen met Alie van den Berg en Maria van Balen vormden zij het eerste bestuur. Lot Heijke sloot later aan. Ze zochten met elkaar naar een stevige manier om vorm te geven aan kwaliteitsborging en een plek voor uitwisseling en delen van ervaringen als trainer van het geprotocolleerde MBSR- en het MBCT- programma. Er waren diverse dilemma’s en keuzes te maken. Dat was niet altijd even gemakkelijk maar zonder wrijving geen glans.

Johan benadrukt onder andere het belang van management van verwachtingen bij deelnemers. Mindfulness is geen snelle oplossing of quick fix. Johan: Wie de training werkelijk volgt heeft er een heel leven wat aan.
Lees hier het interview met Johan Tinge

Ingrid benoemt als belangrijkste drijfveren voor haar inzet voor de VMBN: mensen die een training zoeken een veilige plek bieden waar ze goede trainers kunnen vinden èn trainers een platform bieden om elkaar te kunnen ontmoeten.
Lees hier het interview met Ingrid van den Hout

Alie heeft als psychiater te maken met specifieke probleemsituaties. Zij ziet mindfulness als een belangrijke toevoeging op ieders eigen vakgebied of dat nu therapeutisch is of als trainer in een bepaald domein.
Lees hier het interview met Alie van den Berg

Maria vertelt over de moeilijke keuzes rondom toelatingscriteria. Ze gaat dieper in op de huidige positionering van mindfulness in het totale aanbod van training en therapie.
Lees hier het interview met Maria van Balen

Lot vertelt over al het werk dat verzet is in de vereniging, over de erkenning van het categorie 1 lidmaatschap bij een zorgverzekeraar en over EAMBA (European Associations for Mindfulness based Approaches).
Lees hier het interview met Lot Heijke

Met veel dank aan VMBN-lid Annelies Blom die de interviews heeft gedaan.

Wil je reageren naar aanleiding van de interviews? Stuur je bericht naar info@vmbn.nl.

Maria Meulenbeek | bestuurslid VMBN